fbpx

Liên kết hydro là gì? Tại sao các hợp chất có liên kết hydro có nhiệt độ nóng chảy và sôi cao?

Liên kết hydro là gì? Tại sao các hợp chất có liên kết hydro có nhiệt độ nóng chảy và sôi cao?

Liên kết hydro là gì? Liên kết hydro đề cập đến sự hình thành các liên kết Hydrogen, là một loại lực hấp dẫn liên phân tử đặc biệt phát sinh do tương tác lưỡng cực-lưỡng cực giữa một nguyên tử hydro, được liên kết với một nguyên tử có độ âm điện cao và…

Cách xác định liên kết cộng hoá trị phân cực, không phân cực và liên kết ion

liên kết cộng hoá trị phân cực

Liên kết cộng hoá trị phân cực là một phần của liên kết cộng hóa trị. Chúng ta cũng có thể nói rằng đó là ranh giới phân chia giữa sự hình thành liên kết cộng hóa trị thuần túy và liên kết ion. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn định nghĩa chính xác hơn…

Định nghĩa: Electron hóa trị là gì? Cách xác định electron hóa trị

Electron hóa trị là gì? Cách xác định electron hóa trị

Tính chất liên kết của bất kỳ một nguyên tử hoặc ion nào chủ yếu được xác định bởi số lượng electron hóa trị của nó. Các electron hoá trị là những electron không tạo nên lớp vỏ electron bên trong. Thay vào đó, Chúng tạo nên lớp vỏ electron bên ngoài. Định nghĩa: Electron hóa…

#3 Liên kết hoá học: Liên kết kim loại

#3 Liên kết hoá học: Liên kết kim loại

Loại liên kết hóa học chính thứ ba là liên kết kim loại. Trong khi liên kết ion nối kim loại với phi kim và liên kết cộng hóa trị nối các phi kim với nhau, thì liên kết kim loại nối phần lớn các nguyên tử kim loại. Liên kết kim loại Liên kết…

#4 Liên kết hoá học: Quy tắc bát tử và quy tắc octet là gì

quy tắc bát tử và quy tắc octet

Quy tắc bát tử là gì? Quy tắc bát tử là một giả thuyết khoa học cực kỳ đơn giản có thể được sử dụng để giải thích các liên kết hoá học và sự hình thành các hợp chất ion và cộng hóa trị.  Nó nói rằng các nguyên tử có xu hướng ổn…

#2 Liên kết hoá học: Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

#2 Liên kết hoá học: Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Có nhiều loại liên kết hóa học và lực liên kết các phân tử lại với nhau. Hai loại liên kết cơ bản nhất được đặc trưng là liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Trong liên kết ion, các nguyên tử chuyển electron cho nhau. Liên kết ion cần ít nhất một…

#1 Định nghĩa: Liên kết hóa học là gì?

Liên kết kim loại được hình thành khi các electron hóa trị không liên kết với một nguyên tử hoặc ion cụ thể mà tồn tại dưới dạng một "đám mây" electron

Liên kết hóa học là một trong những nguyên tắc cơ bản cơ bản nhất của hóa học giải thích các khái niệm khác như phân tử và phản ứng. Nếu không có nó, các nhà khoa học sẽ không thể giải thích tại sao các nguyên tử lại hút lẫn nhau hoặc làm thế…

Tính trơ của liên kết sigma | Liên kết sigma và liên kết pi

liên kết pi và liên kết sigma là gì

Tại sao liên kết pi phản ứng nhiều hơn liên kết sigma? Liên kết pi (π) dễ phản ứng hơn liên kết sigma (σ) vì các electron của chúng không bị hạt nhân giữ chặt bằng.  Liên kết cộng hoá trị mạnh nhất? Liên kết Sigma “σ” là liên kết cộng hóa trị mạnh nhất,…

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay