fbpx

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Dung môi pha mực in là gì?

Trong nhiều loại mực in, một số dung môi được sử dụng để hòa tan keo và bột màu, đồng thời hỗ trợ làm khô mực. 

Dung môi pha mực in có nhiệt độ sôi thấp bay hơi nhanh chóng, để lại sắc tố trên bề mặt chất nền. Ngoài ra các dung môi pha mực in được giấy hấp thụ nhanh chóng, một lần nữa để lại sắc tố trên bề mặt chất nền.

Original price was: 48,000₫.Current price is: 46,500₫.
Original price was: 36,000₫.Current price is: 33,000₫.

Dung Môi Pha Mực In

Dung Môi Toluene | Cas No. 108-88-3

Original price was: 34,000₫.Current price is: 30,500₫.
Original price was: 36,000₫.Current price is: 32,000₫.
Original price was: 61,000₫.Current price is: 58,500₫.
Original price was: 45,000₫.Current price is: 33,500₫.
Original price was: 36,500₫.Current price is: 34,500₫.

Các loại dung môi pha mực in

Các dung môi phổ biến được sử dụng trong mực là nhiều hợp chất hữu cơ, chẳng hạn như:

  • hydrocacbon (chẳng hạn như dung môi aliphatic như naphtha; hydrocacbon parafin như pentan, hexan, heptan, isooctan và dầu khoáng; và
  • Dung môi hydrocacbon thơm như benzen, toluene và xylene,
  • Nhóm sản phẩm cồn (ancol): rượu đơn chức như methyl, ethyl, propyl và rượu isopropyl và rượu đa chức như glycol và glycerol
  • Ketone chẳng hạn như acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, và xiclohexanone
  • Este chẳng hạn như ethyl acetate, propyl acetate, butyl acetate, isobutyl acetate và isoamyl acetate
  • Và các chất hữu cơ khác thuộc nhóm ether như diethyl ether, isopropyl ether và tetrahydrofuran.

Hydrocacbon, chỉ bao gồm các nguyên tử hydro và cacbon, là dung môi đơn giản nhất và ít tốn kém nhất, tiết kiệm cho các hydrocacbon thơm như benzen và các hóa chất khác có cấu trúc phân tử tuần hoàn (hoặc vòng), có xu hướng đắt hơn.

Hydrocacbon cũng được đặc trưng bởi tính dễ cháy và độc tính cao, cũng như năng lượng dung môi thấp đối với nhiều loại vật liệu. (Khả năng dung môi của hydrocacbon được đo bằng Giá trị Kauri-Butanol .)

Các loại dung môi hữu cơ khác chứa các loại nguyên tử khác, đặc biệt là oxy (được gọi là dung môi phân cực), và đắt hơn, nhưng ít bắt lửa hơn, ít độc hơn và mạnh hơn so với dung môi.

Một đặc điểm quan trọng khác của dung môi là điểm sôi của nó. Dung môi hữu cơ bay hơi cao có điểm sôi rất thấp (nhiệt độ phòng hoặc cao hơn một chút) và bay hơi nhanh chóng. Các dung môi khác ít bay hơi hơn nhiều. Mức độ bay hơi mong muốn của dung môi là một chức năng của cơ chế làm khô mực mà nó sẽ được sử dụng.

Các loại mực cần làm khô nhanh bằng cách bay hơi đòi hỏi dung môi dễ bay hơi, trong khi những loại mực làm khô bằng các phương pháp khác, chẳng hạn như oxy hóa hoặc bằng cách sử dụng nhiệt, có thể cần dung môi ít bay hơi hơn.

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay