fbpx

Cách xác định liên kết cộng hoá trị phân cực, không phân cực và liên kết ion

liên kết cộng hoá trị phân cực

Liên kết cộng hoá trị phân cực là một phần của liên kết cộng hóa trị. Chúng ta cũng có thể nói rằng đó là ranh giới phân chia giữa sự hình thành liên kết cộng hóa trị thuần túy và liên kết ion. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn định nghĩa chính xác hơn…

#2 Liên kết hoá học: Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

#2 Liên kết hoá học: Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Có nhiều loại liên kết hóa học và lực liên kết các phân tử lại với nhau. Hai loại liên kết cơ bản nhất được đặc trưng là liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Trong liên kết ion, các nguyên tử chuyển electron cho nhau. Liên kết ion cần ít nhất một…

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay