fbpx

Tổng quan về phân loại ancol, Phenol và Ether

Tổng quan về phân loại ancol, Phenol và Ether

Ancol, phenol và ether là các loại hợp chất hữu cơ được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp cũng như cho các mục đích gia dụng. Ancol được hình thành khi một nguyên tử carbon bão hòa được liên kết với nhóm hydroxyl (-OH). Phenol được hình thành khi một nguyên tử…

Nhóm chức năng là gì? Các nhóm chức năng phổ biến | Ví dụ minh hoạ chi tiết

Nhóm chức năng là gì? Các nhóm chức năng phổ biến | Ví dụ minh hoạ chi tiết

Tất cả về các nhóm chức năng Các nhóm chức năng là các nhóm nguyên tử cụ thể trong các phân tử có các tính chất đặc trưng riêng của chúng, bất kể các nguyên tử khác có trong phân tử. Các ví dụ phổ biến của các nhóm chức là rượu, anken, alkynes, amin,…

Tên danh pháp của ankan? Cách đọc tên ankan | Hình ảnh minh hoạ & ví dụ cụ thể

cách đọc tên ankan

Cách đọc tên ankan? Tên của tất cả các ankan không có bất kỳ liên kết đôi hoặc nhóm chức nào sẽ kết thúc với hậu tố -ane. Tiếng việt bỏ e đọc là -an. Tuy nhiên cách đọc này không hoàn toàn chính xác. Hãy cùng QuangTrungChem tìm hiểu Bài viết chi tiết về…

Phản ứng đặc trưng của ankan | Ankan đặc trưng bởi phản ứng nào?

phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế

Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế. Chúng bão hòa không thể tham gia phản ứng cộng. Phản ứng đặc trưng của ankan? Các ankan hoặc parafin (tiếng Latinh: parum = ít, affins = ái lực) trong điều kiện bình thường là trơ đối với axit, kiềm, chất oxy hóa và chất khử….

Ankan là gì? Công thức tổng quát của ankan | Bài tập về ankan

ankan là gì? công thức tổng quát của ankan

Ankan là gì? Công thức tổng quát của ankan Ankan là hợp chất hữu cơ đơn giản nhất được tạo thành từ cacbon và hiđro (hydrocarbon no). Ankan có công thức tổng quát là C n H 2n+2 . Dựa trên cấu trúc của chúng, chúng được phân loại thành các ankan mạch thẳng tuyến tính, các…

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay