fbpx

Cách xác định liên kết cộng hoá trị phân cực, không phân cực và liên kết ion

liên kết cộng hoá trị phân cực

Liên kết cộng hoá trị phân cực là một phần của liên kết cộng hóa trị. Chúng ta cũng có thể nói rằng đó là ranh giới phân chia giữa sự hình thành liên kết cộng hóa trị thuần túy và liên kết ion. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn định nghĩa chính xác hơn…

#1 Định nghĩa: Liên kết hóa học là gì?

Liên kết kim loại được hình thành khi các electron hóa trị không liên kết với một nguyên tử hoặc ion cụ thể mà tồn tại dưới dạng một "đám mây" electron

Liên kết hóa học là một trong những nguyên tắc cơ bản cơ bản nhất của hóa học giải thích các khái niệm khác như phân tử và phản ứng. Nếu không có nó, các nhà khoa học sẽ không thể giải thích tại sao các nguyên tử lại hút lẫn nhau hoặc làm thế…

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay