fbpx

Tổng quan về phân loại ancol, Phenol và Ether

Ancol, phenol và ether là các loại hợp chất hữu cơ được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp cũng như cho các mục đích gia dụng.

Tổng quan về phân loại ancol, Phenol và Ether
Tổng quan về phân loại ancol, Phenol và Ether
 • Ancol được hình thành khi một nguyên tử carbon bão hòa được liên kết với nhóm hydroxyl (-OH).
 • Phenol được hình thành khi một nguyên tử hydro trong phân tử benzen được thay thế bằng nhóm -OH.
 • Ether được hình thành khi một nguyên tử oxy được kết nối với hai nhóm alkyl hoặc aryl.

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận nhanh về cách phân loại ancol, phenol và ether.

Bài viết liên quan

Bậc ancol là gì? Cách xác định bậc của ancol?

Tính chất & Công dụng của este

Phân loại ancol

Tùy thuộc vào số lượng nhóm hydroxyl được gắn vào, ancol có thể được phân thành ba loại.

 • Ancol đơn chức : Đều chứa 1 nhóm -OH. Ví dụ, CH 3 CH 2 -OH
 • Ancol dihydric : Chúng chứa hai nhóm -OH. Ví dụ, 1,2-Ethandiol.
 • Ancol trihydric : Chúng chứa ba nhóm -OH. Ví dụ 1,2,3-Propantriol.
cách phân loại ancol trong hoá học hữu cơ
cách phân loại ancol trong hoá học hữu cơ

Tùy thuộc vào số lượng nguyên tử carbon được gắn trực tiếp vào carbon được liên kết với nhóm -OH, ancol có thể được phân loại thành ba loại.

 • ancol bậc một : Một nguyên tử carbon được gắn trực tiếp.
 • ancol thứ cấp : Hai nguyên tử carbon được gắn trực tiếp.
 • ancol bậc ba : Ba nguyên tử carbon được gắn trực tiếp.
cách phân loại ancol bậc 1, bậc 2 và bậc 3
cách phân loại ancol bậc 1, bậc 2 và bậc 3

Phân loại Phenol

Tùy thuộc vào số lượng nhóm hydroxyl được gắn vào, phenol có thể được phân thành ba loại.

 • Phenol đơn chức : Chúng chứa một nhóm -OH.
 • Phenol dihydric : Chúng chứa hai nhóm -OH. Chúng có thể là đạo hàm trực giao, siêu hình hoặc nghịch biến.
 • Phenol trihydric : Chúng chứa ba nhóm -OH.
cách phân loại phenol trong hoá học
cách phân loại phenol trong hoá học

Phân loại Ether

Tùy thuộc vào loại nhóm alkyl hoặc aryl gắn với nguyên tử oxy trong ether, nó có thể được phân thành hai loại.

 • Ether đối xứng : Còn được gọi là ête đơn giản, nhóm alkyl hoặc aryl gắn vào hai bên của các nguyên tử oxy giống nhau. Ví dụ như CH 3 OCH 3 , C 2 H 5 OC 2 H 5 , v.v.
 • Ether không đối xứng : Còn được gọi là hỗn hợp, nhóm alkyl hoặc aryl gắn vào hai bên của các nguyên tử oxy, không giống nhau. Ví dụ như CH 3 OC 2 H 5 , C 2 H 5 OC 6 H 5 , v.v.

Câu hỏi thường gặp – FAQs

Ancol và phenol được phân loại như thế nào?

Trên cơ sở số lượng nhóm chức, ancol và phenol được phân loại thành ancol và phenol đơn chức, đi-, tri hoặc đa chức. Đối với ancol/phenol đơn chức, chúng chứa một nhóm -OH, đối với ancol/phenol dihydric, chúng chứa hai nhóm -OH, đối với ancol bậc ba, ba nguyên tử carbon được liên kết trực tiếp.

Ancol và ether là gì?

Ether và ancol có cấu trúc tương tự như nước. Trong ancol, một nguyên tử hydro của phân tử nước được thay thế bằng nhóm alkyl, trong khi ở ether, cả hai nguyên tử hydro được thay thế bằng nhóm alkyl hoặc aryl.

Công dụng của ether là gì?

Ether được dùng làm thuốc mê trong phẫu thuật, làm chất làm lạnh và dung môi trơ trong thuốc thử Grignard.

Ether đơn giản là gì?

Một ether được gọi là ether đơn giản nếu nhóm alkyl hoặc aryl gắn vào hai bên của các nguyên tử oxy giống nhau.

Cái nào hòa tan hơn, ancol hay phenol?

Ancol và phenol đều tan trong nước do tạo được liên kết hiđro với nước. Tuy nhiên độ tan của phenol thấp hơn ancol do có vòng benzen (phần hiđrocacbon lớn hơn).

Nguồn tham khảo bài viết Wikipedia về phenolether

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay