fbpx

Phân biệt sự khác nhau giữa Ethyl vs Methyl | Ví dụ minh hoạ cụ thể

Gốc ethyl vs methyl được sử dụng để đặt tên cho một nhóm nguyên tử được gắn vào chuỗi cacbon chính. Chúng được gọi là nhóm thế alkyl. 

Ethyl vs methyl – Sự khác biệt chính

Nhóm ethyl bao gồm hai nguyên tử carbon và năm nguyên tử hydro. Khi nhóm etyl này được liên kết với một nhóm –OH, nó được gọi là rượu etylic. 

Nhóm methyl bao gồm một nguyên tử carbon và ba nguyên tử hydro. 

Ví dụ minh hoạ cụ thể phân biệt sự khác nhau giữa Ethyl vs Methyl
sự khác nhau giữa Ethyl vs Methyl

Cả hai nhóm ethyl và methyl đều thuộc nhóm hợp chất bão hòa. Một hợp chất hữu cơ no chỉ có các liên kết đơn giữa các nguyên tử Cacbon. Điều này có nghĩa là không có liên kết đôi hoặc ba giữa các nguyên tử.

Do vậy, sự khác biệt chính giữa ethyl và methyl là nhóm etyl bao gồm hai nguyên tử cacbon trong khi nhóm metyl bao gồm một nguyên tử cacbon.

Ethyl là gì

Nhóm ethyl là một nhóm thế alkyl bao gồm hai nguyên tử cacbon và năm nguyên tử hydro. Công thức hóa học của nhóm etyl là C2H5 . Nó có nguồn gốc từ ethane (C2H6) bằng cách loại bỏ một nguyên tử hydro.

sự hình thành nhóm ethyl
sự hình thành nhóm ethyl
 • Nhóm Etyl là một nhóm nguyên tử bão hòa không có liên kết đôi hoặc ba giữa các nguyên tử.
 • Khối lượng mol của nhóm etyl là 29 g/mol. 
 • Nó có một điểm trống mà một nguyên tử hoặc một nhóm nguyên tử có thể gắn vào. 
 • Các hợp chất có chứa các nhóm etyl được đặt tên bằng tiền tố –ethyl. 

Ví dụ: Khi một nhóm –OH được gắn vào một nhóm ethyl (C2H5), hợp chất được đặt tên là rượu etylic (Ethanol). Và khi nhóm ethyl (C2H5) được gắn vào một muối halogenua, nó được gọi là ethyl halogenua như etyl clorua (CH₃CH₂Cl).  

Methyl là gì

Nhóm methyl là một nhóm nguyên tử bao gồm một nguyên tử carbon và ba nguyên tử hydro. Nó là một nhóm bão hòa trong đó không có liên kết đôi hoặc ba.

 • Công thức hóa học của nhóm metyl là –CH3.
 • Khối lượng mol của nhóm là 15 g/mol.
 • Nhóm methyl có một điểm trống mà một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác có thể được gắn vào.
 • Nhóm metyl có nguồn gốc từ metan (methane – CH4). Khi một nguyên tử hydro được loại bỏ khỏi metan, nhóm metyl được hình thành.
 • Nhóm metyl là nhóm thế alkyl đơn giản nhất.

Methyl hóa là việc đưa một nhóm metyl vào một phân tử khác. Ví dụ, khi benzen phản ứng với metyl clorua khi có mặt FeCl3 và HCl, benzen thế metyl (toluene) được hình thành.

Nhóm Methyl cực kỳ dễ phản ứng. Nó có thể tồn tại ở dạng cation (CH3+) và dạng anion (CH3–) hoặc dạng gốc (CH3). Nhưng khả năng phản ứng phụ thuộc nhiều vào các nhóm thế liền kề.

nhóm methyl
các cách viết khác nhau của nhóm methyl

Nhóm metyl có thể bị oxy hóa thành nhóm cacboxylic bằng cách sử dụng chất oxy hóa mạnh như thuốc tím – Kali Pemanganat (KMnO4).

Điểm tương đồng giữa Ethyl và Methyl

 • Cả hai đều là nhóm thế alkyl
 • Cả hai đều có nguồn gốc từ các hợp chất hydrocarbon
 • Cả hai đều là nhóm nguyên tử bão hòa
 • Cả hai đều chỉ bao gồm các nguyên tử carbon và hydro

Sự khác biệt giữa Ethyl và Methyl

1. Sự định nghĩa

Sự khác biệt giữa Ethyl và Methyl có thể được đinh nghĩa như sau:

 • Nhóm ethyl là một nhóm thế alkyl bao gồm hai nguyên tử carbon và năm nguyên tử hydro.
 • Nhóm Metyl là một nhóm nguyên tử bao gồm một nguyên tử carbon và ba nguyên tử hydro.

2. Công thức hóa học

Công thức hóa học của nhóm ethyl là –C2H5

Công thức hóa học của nhóm methyl là –CH3 .

3. Khối lượng phân tử

Khối lượng mol của nhóm ethyl là 29 g/mol.

Khối lượng mol của nhóm methyl là 15 g/mol.

4. Sự hình thành

Nhóm ethyl được hình thành từ ethane bằng cách loại bỏ một nguyên tử hydro.

Nhóm methyl được hình thành từ metan bằng cách loại bỏ một nguyên tử hydro.

5. Alkyl hóa

Các nhóm ethyl có thể tham gia phản ứng etyl hóa.

Các nhóm methyl có thể tham gia phản ứng metyl hóa.

Sự kết luận

Vậy, nói tóm lại, sự khác biệt chính giữa ethyl và methyl là:

 1. Nhóm ethyl tạo thành từ hai nguyên tử cacbon trong khi nhóm methyl tạo thành từ một nguyên tử cacbon. Kết quả là khối lượng mol của nhóm ethyl lớn hơn khối lượng mol của nhóm metyl.
 2. Ethyl đến từ etan ankan, trong khi metyl đến từ metan ankan.

Các nhóm ethyl và methyl là các nhóm nguyên tử chỉ chứa các nguyên tử cacbon và hydro. Chúng được gọi là nhóm thế alkyl vì chúng có thể gắn vào các phân tử khác bằng cách thay thế hydro hoặc các nguyên tử khác. 

Bài viết liên quan:
Nguồn tham khảo:

1. “Alkyl hóa” Hóa học hữu cơ.
2. “Nhóm ethyl.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 19 tháng 12 năm 2017, Có sẵn tại đây .
3. Helmenstine, Anne Marie, “Định nghĩa Methyl (Nhóm Metyl).” ThoughtCo, ngày 16 tháng 8 năm 2017, Có sẵn tại đây.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay